Smeltwaterdal bij Exloo

smeltwaterdalIn het begin van de laatste ijstijd, ongeveer 120.000 jaren geleden stroomden ieder voorjaar grote hoeveelheden smeltwater van de Hondsrug af. Daarbij werd de ondergrond van keileem en dekzand, waaruit de Hondsrug is opgebouwd op sommige plaatsen uitgesleten. Zo ontstonden talrijke smeltwaterdalen in het landschap, die het overtollige water afvoerden naar de lager gelegen gebieden ten oosten en westen van de Hondsrug. Het Smeltwaterdal nabij Exloo voerde het water af naar de rivier de Hunze. Het smelwaterdal bevindt zich Zuidelijk van de Essen bij het dorp Exloo.

 

Kralensnoer van Exloo

kraal

De E in het logo van Exloo is een hanger voor aan een sieraad en is een verwijzing naar het Kralensnoer van Exloo dat in 1881 in Exloo is gevonden. Kralensnoer van Exloo