Kerkgeschiedenis Exloo

Kerkelijk is Exloo altijd vanaf het begin georiënteerd geweest op het Kerkdorp Odoorn, waar de Margarethakerk van oudsher de Kerk was uit het dingspel Oderen. Deze kerk bestaat nog steeds en  wordt door de Vrijzinnig Hervormde Gemeente gebruikt. Op 1 juli 1851 is er een gerucht over kerkstichting in Exloo. De notulen van de Hervormde Kerk vermelden dat  ”geen voorwendsels maar wezenlijk ernst indien het rijk voor eenen leerraar gelieve te zorgen" . De Drentse courant van 16-5-1851 had ook reeds melding gemaakt van de activiteiten in Exloo en we lezen “dat reeds lang alhier behoefte aan eene Hervormde Kerk met een eigen predikant werd gevoeld“ en de krant gaat verder “deze plaats ligt op een vrij verren afstand van het Kerkdorp Odoorn waaronder dezelve kerkelijk ressorteert". Een maand later bericht de krant dat het verzoek om rijks- traktement voor een leeraar is afgewezen. Voor Odoorn is de kou uit de lucht.
Toch wist men blijkbaar in Odoorn niet dat er in mei 1841 reeds een verzoek was gedaan, door de Afgescheidene Gereformeerden Van De Gemeente Borger en Exloo aan de toenmalige Koning der Nederlanden dat de leerraar Henfrik Joffers , die opgeleid werd tot het leerambt en als zodanig geëxamineerd zal worden, verkozen is geworden. De Ouderlingen en diakenen verklaren dan dat zij geen beroep zullen doen op de staatskas en zichzelve onderhouden zullen.  De Diensten van deze Gereformeerden zullen gehouden worden te Borger huisnr 38 en te Exloo huisnr 145 (waarschijnlijk in de omgeving van de huidige Hunzebergen). Bekende families uit die tijd die hun kind gereformeerd lieten dopen waren:
In 1839 de familie Gommer/Aling, in 1841: Bartels/Berends, 1844 Diemer/Nagelders en Teeuwisch/Schutrups.
Toen echter in de tijd van de grote emigratie ook diverse Exloërs  vertrokken is de kerk waarschijnlijk op gehouden in Exloo te bestaan en vertok men naar Borger. Zekerheid omtrent dit is er op dit moment niet.
Tegenwoordig kerken inwoners van Exloo niet alleen maar meer in Odoorn, maar bezoekt men hun kerk  in: of Borger,of  Emmen,of  Valthe, of Valthermond, of 2e Exloërmond, of Musselkanaal, of Zandberg.

Kralensnoer van Exloo

kraal

De E in het logo van Exloo is een hanger voor aan een sieraad en is een verwijzing naar het Kralensnoer van Exloo dat in 1881 in Exloo is gevonden. Kralensnoer van Exloo